Stavba krbů nemusí být složitá

Autor obrázku: Logan Ingalls

Není zcela jednoduchou záležitostí postavit krb. Vyžaduje to dostatek času, ale i zjištění informací co vše se k tomu potřebuje. Nezbytné je mít přehled o tom, kolik bude krbová soustava vážit a jestli strop tuto váhu unese.

Připraven musí být také funkční komín s dostatečným průměrem. Dobře zvažte a promyslete koupi krbové vložky se správnými parametry pro vytopení objektu. Podlaha pod krbem musí být dostatečně nosná. Určitě není vhodné provádět stavbu krbů na plovoucí podlahy, či jiné povrchové vrstvy.

Co vše budete ke stavbě potřebovat?

K určitým typům krbových vložek dostanete i spodní část krbů. Týká se to hlavně typů vyrobených ve Francii, Itálii a Německu. Pokud spodní část není dodávkou, je třeba ji opatřit stejně jako materiál na obezdění, vytvoření římsy a izolaci vložky. Zapomenout nesmíte ani na další součásti, jako jsou mřížky, kouřovody, výměníky.

Stavba krbů

Máte-li připravený komín, podlahu, krbovou vložku, potřebné materiály, krbové doplňky a výkres krbu, můžeme se do stavění pustit. Popsaný postup nemusí být úplně přesný, jedná se spíše o inspiraci. Vždy musíte svůj vlastní postup uvážit dle konstrukce krbu.

Krokem prvním je provedení odizolování zadní stěny. Izolaci provedete pomocí zakoupených izolačních desek a odvětráním. Odvětrání je zajištěno dvouvrstvým položením izolace. Na stěnu připevněte několik vertikálních pásků nařezaných z izolace. Na ně se pak připevní deska potřebných rozměrů.

Mezi deskou a stěnou vznikne vzduchová mezera, která velmi dobře pomáhá izolaci stěny. Desky lepte příslušnými lepidly a tmely.

Vybudování spodní části je krok dvě. Pokud je součástí dodávky, tak jí sestavte. Když ne, je nutné vyzdít ji z příslušných materiálů. Na spodní část osaďte krbovou vložku. Osazení by mělo být přesné, aby vložka měla k budoucí vytvořené obestavbě stejnou vzdálenost z obou stran.

Krokem čtyři je boční obezdívka. Tvorba obezdívky je na Vaší volbě, může být tvořena jak izolačními deskami, tak šamotkami.

Nachází pátý krok, instalace nosného rámu sopuchu na boční obezdívky. Svařovaný rám se připevní jak k obezdívce, tak k zadní stěně za krbem.

Dále je potřeba napojit kouřovod komínu, což je krok šest. Je dobré si kouřovod sesadit na sucho. To zjednoduší následnou instalaci. Instalovaný kouřovod dotěsněte kamnářským tmelem.

V této chvíli je potřeba udělat zkušební zátop. Pomocí zátopu zjistíte případné netěsnosti, které ještě můžete opravit a vyřešit. V horních dílech je třeba vytvořit otvory pro osazení krbových mřížek. Horní část krbu se zaklopí nad koncem kouřovodu tzv. protipožární přepážkou o tloušťce cca 80 mm. Dostavbu tímto můžete ukončit a nebo s ní pokračovat až do výšky stropu.

Na zhotovenou stavbu krbů je potřeba nanést kamnářskou maltu s perlinkou a následně omítku anebo ji oblepit obkladem, dle vašeho výběru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *