Archiv štítku: teplovodní krby

Krby s výměníkem

Autor obrázku: Bill & Vicki T

Krby byly odedávna používány k vytápění místností sálavým teplem ohně. Ale již staří Římané odhalili, vyvinuli a zdokonalili je natolik, že s nimi uměli vytápět i více než jednu místnost. Pomocí teplovzdušných rozvodů nechali rozvádět teplý vzduch od vlastního krbu po celém domě. Vynalezli tak krby s výměníkem tepla. Celý příspěvek

Teplovodní krby

Autor obrázku: Jennifer C.

Jsou šlechtou mezi topidly. Na rozdíl od ostatních topidel je u nich na prvním místě estetická funkce. Vytváří dominantní prvek interiéru a hoří-li v nich právě oheň, příjemně dráždí všechny naše smysly. Oheň v krbu lahodí našim očím, sluchu, čichu i pokožce. Teprve až se nabažíme všech těchto vjemů, začneme myslet na praktické možnosti teplovodních krbů.

Symbióza tradičního designu a praktického vytápění

Především díky teplovodnímu systému vytápění se dá na topení v našich zeměpisných šířkách ušetřit. Dané je to tím, že voda má 4x větší měrnou tepelnou kapacitu než vzduch, dobrou tepelnou vodivost a je schopná efektivně rozvést teplo přijaté v topidle na velmi velké vzdálenosti s minimálními ztrátami. Navíc má dobrou akumulační schopnost a dokáže vytápět dům s mnohem menšími teplotními výkyvy a po delší dobu než vytápění teplým vzduchem.

Proto se i výrobci krbů zaměřují na řešení vytápění, dovolující účinný ohřev vody krbem a rozvody tepla po objektu k teplovodním otopným tělesům. Navíc lze teplovodní krby s výhodou využít pro ohřev teplé vody.

Systém výtápění pomocí teplovodních krbů

Tradičním řešením je tedy propojení krbu s teplovodní krbovou vložkou. Ta představuje ocelovou anebo litinovou konstrukci zapouzdřující topeniště v krbu. V její přední části se setkáte s dvířky s žáruvzdorným sklem pro přikládání do krbu, ostatní stěny tvoří komoru teplovodního výměníku, kterou protéká voda otopného systému. Teplovodní výměník je opatřen vtokovým a výtokovým otvorem, který se přímo napojí na teplovodní okruh vytápění domu, případně na zásobník teplé užitkové vody.

Aby vše fungovala tak jak má, je nutné systém teplovodních krbů doplnit o funkční prvky. Jedná se o tyto prvky:

  • Čerpadlo teplovodního okruhu – zajišťuje cirkulaci vody v teplovodním systému
  • Expanzní nádobu pro zajištění tlaku vody v otopném systému
  • Bezpečnostní přetlakový ventil – brání poškození systému při nadměrném vzrůstu teploty
  • Automatický termostat – hlídá teplotu vody v otopném systému

Výhody

  • Levné vytápění místnosti i celého domu krbovým dřevem
  • Úspory za vytápění – teplovodní krb lze použít jako úsporné sekundární topidlo
  • Nezávislost vytápění – dva rozdílné systémy vytápění v domě zajistí provoz domu i při výpadku jednoho z nich
  • Estetický přínos – pohled na oheň v krbu přináší do rodiny pohodu a pocity uvolnění i bezpečí

Nevýhody

  • Vyšší pořizovací náklady na vybudování teplovodního systému vytápění – výhodou je začlenění krbu do existujícího teplovodního systému
  • Větší setrvačnost – po zatopení v krbu trvá delší dobu, než začnou otopná tělesa hřát – naproti tomu topí ještě dlouho po vyhasnutí.