Archiv štítku: teplovzdušné krby

Krby s výměníkem

Autor obrázku: Bill & Vicki T

Krby byly odedávna používány k vytápění místností sálavým teplem ohně. Ale již staří Římané odhalili, vyvinuli a zdokonalili je natolik, že s nimi uměli vytápět i více než jednu místnost. Pomocí teplovzdušných rozvodů nechali rozvádět teplý vzduch od vlastního krbu po celém domě. Vynalezli tak krby s výměníkem tepla. Celý příspěvek

Teplovzdušné krby

Autor obrázku: Logan C

Staly se znovu objeveným prvkem moderního bydlení. Vždyť právě jenom oheň dokáže navozit příjemné pocity a zároveň i uklidnit všechny obyvatele domu. V neposlední řadě vytváří místo, kde se jakýmsi samopůsobícím kouzlem přirozeně setkává celá rodina. Moderní krby však neslouží jen jako dekorace, ale ve spojení s krbovou vložkou a teplovzdušným rozvodem vzduchu dokáží účinně a levně vytápět celý dům.

Konstrukce

Konstrukce se skládá z otevřeného krbu a teplovzdušné krbové vložky. Vložka rozpálená žárem ohně je sama o sobě výkonným topidlem, vyzařujícím podstatně více sálavého tepla než samotný oheň v otevřeném ohništi. Z tepelného záření vložky lze však pro sálavé vytápění účinně využít jen přední část vložky směřující do místnosti. Většina sálavého tepla směřuje dovnitř tělesa krbu. Aby bylo možné tohoto tepla využít pro vytápění, musely se vložky doplnit o dvouplášťový systém vzduchových kanálků a cest.

Těmito kanálky kolem tělesa vložky proudí vzduch nasávaný ve spodní části krbu, prudce se zahřívá průchodem kolem krbové vložky a je vyfukován horními průduchy do místnosti. Takto konstruované krby se nazývají teplovzdušné krby.

Princip práce

Princip jejich práce je založen na konvenčním proudění vzduchu. Tedy pracují podobně jako konvektory. Základem teplovzdušných krbů je dvojplášťová teplovzdušná krbová vložka, zajišťující jednak účinné předávání tepla ohněm krbu rozpálené vložky protékajícímu vzduchu, jednak vede vzduch od spodního sacího otvoru do horního výdechového otvoru. Na tyto otvory navazuje systém vzduchových rozvodů, které jsou obvykle zaústěny do sacích a výdechových mřížek umístěných v plášti krbu.

Kolik toho dokáží vytopit?

Mohou vytopit jednu místnost, ale i celý dům. Pro rozvod teplého vzduchu do místnosti s krbem postačí samovolná cirkulace vzduchu. Lehčí ohřátý vzduch stoupá průduchy ke stropu a teplovzdušná vložka si místo něj sama nasává spodním průduchem ochlazený vzduch u podlahy. Při požadavku na vytápění více místností je pak potřeba vybudovat v domě systém teplovzdušného vytápění, to znamená rozvody vzduchotechniky s ventilátory. Tímto způsobem je možné z jednoho krbu s dostatečným výkonem vytápět místnosti až do vzdálenosti 15m od krbu.

Výhody

  • Levné vytápění
  • Úspory za vytápění
  • Nezávislost vytápění
  • Rychlé zatopení
  • Nízké pořizovací náklady
  • Estetický přínos

Nevýhody vytápění

  • Prašnost
  • Zdravotní rizika
  • Míchání vzduchu
  • Vysoušení vzduchu